Stickcafé på Rönngården

Varannan  tisdag kl. 18-20.
Olle Strömberg spelar skivor. 
Ledare Lisbeth Häggblom, tel. 0457-342 1248.

Kaffe med dopp 3,50 euro.
Välkomna!

« Tillbaka till kalendern

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124