Styrketräning

Styrketräning är ett samlingsnamn för all träning som utvecklar styrkan och storleken hos skelettfästa muskler. Det finns många olika sätt att styrketräna, det vanligaste är att använda gravitation eller hydrauliska krafter för att motverka muskelsammandragningar. På Vikingahallen finns möjlighet till styreketräning.

  

Kontakt

Fritidschef
Margita Söderqvist
Tfn. 31392
Mob 0457 5244 280

Fritidsledare
Semester och tjänstledighet
Kontakta fritidschefen

Hallvärd
Robert Lampén
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

Hallvärd
Stefan Mattsson
Tfn. 31 580
Mob 0457 5244 281

Vikingahallen
Önningebyvägen 5
22 150 JOMALA
Tfn. 31 580
E-post: vikingahallen@jomala.ax