Midsommarstänger

 

I midsommartid kan du uppleva festligheterna vid midsommarstången. De gamlas Hem, Berghyddan, Torp, Södersunda, Vestansunda, Gottby, Kungsö och Önningeby har alla en var sin midsommarstång. Midsommarstången härstammar från hednatiden då man ännu dyrkade solen. Då restes midsommarstången till solgudens ära på årets längsta dag.