Ingbyberget-i istidens spår

 

Den åländska berggrunden genomkorsas allmänt av brottlinjer och förkastningsstup, som ofta löper i nord-sydlig riktning. På Ingbyberget finns ett av dessa.

På berget finns ett utsiktstorn men även bronsåldersgravar och en av Ålands många stenåkrar, Knapplarna. Stenåkrar är fält av stenar som brutits loss från den omgivande berggrunden eller förts dit av inlandsisen. Stenarna är ofta runda och slipade, eftersom de legat på fornstränder som en gång bearbetades av havsvågorna. Knapplarna ligger på 61-65 m över vår nuvarande havsnivå och formades av Ancylushavet för över 7.000 år sedan. Ett svindlande perspektiv...

Men även stigen uppför berget bjuder på spännande upptäckter! Den löper genom en imponerande klyfta, men strax innan man når denna viker en annan stig av till höger i riktning mot den s.k. Trollkyrkan, en elva meter djup grottliknande klyfta. Enligt sägnen beboddes grottan av en gammal gumma och hennes ko under Stora ofreden, då Åland var ockuperat av ryska trupper 1714-21. Grottan kan även nås från bergets topp, men innebär en klart svårare klättring. 

Klicka här  för att läsa mer om Ingbyberget på Ålands museums hemsidan. 

 

Kontakt

Jomala kommun
PB 2
22 151 Jomala
Tfn. växel 32 910
Fax 329 115
E-post info@jomala.ax

Besöksadress
Kommunkansliet
Godbyvägen 448
Kommunkansliets besökstider:
vardagar 9.00-15.00