Postkontor

Post

På Sparhallen finns ett postombud (Filmhallen)
Adress: Sparvägen 1 vid Nya Godbyvägen

I Sviby finns ett postkontor, inrymt i postens egen postterminal.
Adress: Flygfältsvägen 10

Klicka här för mer infomation om postens kontor och postombud. 

 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831