Bank- och postkontor

Bank

Ålandsbanken har ett kontor i Prestgården by. Klicka här för mer information om öppettider och kontaktuppgifter. 

Post

På Sparhallen finns ett postombud (Filmhallen)
Adress: Sparvägen 1 vid Nya Godbyvägen

I Sviby finns ett postkontor, inrymt i postens egen postterminal.
Adress: Flygfältsvägen 10

Klicka här för mer infomation om postens kontor och postombud.