Snabba fakta om Jomala

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är Ålands officiella statistikmyndighet. Klicka här för att komma till deras hemsida, här hittar du Åland i siffror!

Yta

Jomala är till landytan Ålands näst största kommun med en areal på 142 km² (hela Åland 13 324 km²). Kommunens vattenareal är 588,9 km² (hela Åland 11 771 km²).

Befolkning

Kommunen har de senaste åren haft en snabb befolkningsökning. 31.12.2015 var invånarantalet 4 648 (hela Åland 28 983). Jomalas befolkning är fördelad på 32 byar.

Stora arbetsplatser

Jomala kommun har en personalstyrka om 184 tillsvidareanställda (31.12.2015). Andra stora arbetsgivare i kommunen är t.ex. Åland Post Ab, PAF, Medimar, De Gamlas Hem k.f. och Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Av kommunens 2 457 sysselsatta invånare (31.12.2014) arbetar 761 i kommunen (31.12.2013) och 1 562 pendlar dagligen till andra kommuner för arbete (31.12.2013). Från andra kommuner pendlar dagligen 1 505 personer för att arbeta i Jomala (31.12.2013).

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige antog gällande kommunvapen 1947. Kommunvapnet föreställer Sankt Olof med ett riksäpple och stridsyxa sittande på en tron av guld.

Skatt

Kommunens skattesats är 17 %. Klicka här för en översiktsbild av hur skatten fördelas mellan kommunens förvaltningar och enheter.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är stabil. Soliditeten, det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, uppgick 2015 till 75 % (2014 79 %). Lån per invånare uppgick 2015 till 0 euro/invånare.

Kontaktuppgifter

Jomala kommunkansli
PB 2, AX-22 151 Jomala 
Tel.: +358 18 32 910 (växel)
Fax: +358 18 32 9115 

Besöksadress 

Godbyvägen 448
Prestgårdenby, Jomala

FO-nummer

0205023-9

Tullgränsnummer

0596-7

Öppettider

måndag till fredag kl. 9.00-15.00 

Webbplats

www.jomala.ax

E-post

info@jomala.ax
fornamn.efternamn@jomala.ax 

 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124