Snabba fakta om Jomala

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är Ålands officiella statistikmyndighet. Klicka här för att komma till deras hemsida, här hittar du Åland i siffror!

Yta

Jomala är till landytan Ålands näst största kommun med en areal på 142 km² (hela Åland 13 324 km²). Kommunens vattenareal är 588,9 km² (hela Åland 11 771 km²).

Befolkning

Kommunen har de senaste åren haft en snabb befolkningsökning. Idag (31.12.2013) är invånarantalet 4 424 invånare (hela Åland 28 666). Jomalas befolkning är fördelad på 32 byar.

Stora arbetsplatser

Jomala kommun har en personalstyrka om 185 tillsvidareanställda (31.12.2013). Andra stora arbetsgivare i kommunen är t.ex. Posten Åland Ab, PAF, Medimar, De Gamlas Hem och Södra Ålands Högstadiedistrikt. Av kommunens 2 072 sysselsatta invånare arbetar 679 i kommunen och 1 393 pendlar dagligen till andra kommuner för arbete. Från andra kommuner pendlar dagligen 1 251 personer för att arbete i Jomala (31.12.2010).

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige antog gällande kommunvapen 1947. Kommunvapnet föreställer Sankt Olof med ett riksäpple och stridsyxa sittande på en tron av guld.

Skatt

Kommunens skattesats är 17 %.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är stabil. Soliditeten, det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, uppgick 2013 till 77 % (2012 70 %). Lån per invånare uppgick per den sista december 2013 till 0 euro/invånare (2012 195 euro/invånare).

Kontaktuppgifter

Jomala kommunkansli
PB 2, AX-22 151 Jomala 
Tel.: +358 18 32 910 (växel)
Fax: +358 18 32 9115 

Besöksadress 

Godbyvägen 448
Prestgårdenby, Jomala

FO-nummer

0205023-9

Tullgränsnummer

0596-7

Öppettider

måndag till fredag kl. 9.00-15.00 

Webbplats

www.jomala.ax

E-post

info@jomala.ax
fornamn.efternamn@jomala.ax 

 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0457 3446 336

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124