Samråd - Detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by

Ett förslag till detaljplaneändring har arbetats för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by jämte beskrivning av den 26 oktober 2017.

Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) tisdagen den 19 december kl. 18.30 vid kommunkansliet i Jomala. Planförslaget finns tillgängligt på vår hemsida, se www.jomala.ax.


Jomala den 1 december 2017

 

På tjänstens vägnar:

 


Kommundirektör John Eriksson


Karta
Beskrivning
Bilaga 1, Rapport om miljöpåverkan från biopanna av Pöyry SwedPower AB
Bilaga 2, Protokoll från terrängsyn

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742