Kommunstyrelsens föredragningslista den 14 november 2017

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder den 14 november 2017 kl. 18.00 för behandling av följande ärenden:

267 § Sammanträdets konstituerande
268 § Anmälningsärenden
269 § SÅHD k.f. förbundsfullmäktige 23.11.2017, direktiv till ombud
270 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 10 november 2017

Kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson


Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 16 november 2017.

På tjänstens vägnar: John Eriksson, kommundirektör

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742