Kommunfullmäktiges föredragningslista den 12 december 2017

Kommunfullmäktige i Jomala sammanträder den 12 december 2017 kl. 19.00 för behandling av följande ärenden:

72 § Sammanträdets konstituerande
73 § Anmälningsärenden
74 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, utföra en mindre utredning vad gäller ett eventuellt övertagande av kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt eller eventuellt utträde ur detsamma
75 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, se över och eventuellt ändra den förebyggande språkstödsundervisningen
76 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, utreda och kartlägga vilka föreningar, byalag och andra sammanslutningar som finns inom Jomala kommun som bedriver verksamhet för kommuninvånare
77 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, utreda behovet av ett nytt HR- och lönesystem
78 § Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2018
79 § Fritidshemsavgifterna fr.o.m. 1.1.2018
80 § Principer för uppbärande av barnomsorgsavgift fr.o.m. 1.1.2018
81 § Renovering av omklädnings- och duschrum vid Vikingahallen, upphandling
82 § Budgeten 2018
83 § Inrättande av tillsvidare befattning som äldiskoordinator
84 § Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2018
85 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 5 december 2017

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg


Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 14 december 2017.

På tjänstens vägnar: John Eriksson, kommundirektör

 

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742