Centralvalnämndens föredragningslista den 14 december 2017

Centralvalnämnden i Jomala sammanträder 14.12.2017 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden:

1 § Sammanträdets konstituerande
2 § Sekreterare för kommunala centralvalnämnden
3 § Justering av nämndens protokoll
4 § Presidentval 2018, fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i Jomala
5 § Valnämnd för riksval, fyllnadsval
6 § Bokning av vallokaler
7 § Delgivningar
8 § Förberedelser inför valförrättningen
9 § Valstämplar
10 § Kontroll av vallängder
11 § Anmälningsblankett för hemmaröstning
12 § Utbildning för kommunens valmyndigheter
13 § Meddelande av uppgifter om röstningsställen och de kommunala centralvalnämndernas adress- och kontaktuppgifter för införande i registret över röstningsställen
14 § Nästa sammanträde
15 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 4 december 2017

Kommunala centralvalnämndens ordförande Kenth Häggblom


Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 15 december 2017.

På tjänstens vägnar: Mattias Jansryd, tf. kommunsekreterare

 

 

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742