Antagen plan - detalplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 27 november 2017 att anta detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by jämte beskrivning av den 6 november 2017.

Detaljplaneändringen finns att ta del av här på vår hemsida.


Jomala den 30 november 2017

 

På tjänstens vägnar:

 


Kommundirektör John Eriksson


Karta
Beskrivning

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742