Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Teknisk chef
Michael Lindbäck
Tfn. 329 129
Mob 0457 0529 500

Byggnads- och miljöinspektör
Tjänsten för tillfället obesatt

Fritidschef
Margita Söderqvist
Tfn. 31392
Mob 0457 5244 280

Fritidsledare
Simon Gustafson
Mob 0457 5692259