Delgeneralplan för centralområdet

Centralområdet omfattar byarna Dalkarby, Prästgården, Ingby, Jettböle samt del av Sviby, Hindersböle och Möckelby byar. Kommunstyrelsen har den 29 november 2010, § 360, antagit målsättningar för uppdateringen av delgeneralplanen.

Målsättningar för uppdatering av delgeneralplan för centralområdet
Bilaga Avgränsning
Bilaga Bebyggelse
Bilaga Natur
Bilaga Trafik

Museibyrån har låtit utföra en kulturmiljöinventering över det område som berörs av delgeneralplanen.

Kulturmiljöinventering för centralområdet