Miljö

Kommunens miljöarbete

Kommunens planläggning är en viktig del av kommunens miljöarbete. Tillsammans kan vi skapa ett bättre boende och en bättre miljö i vår kommun.

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen (LR) verkar för en ekologiskt hållbar utveckling och uppmuntrar till miljöfrämjande åtgärder. LR:s miljöbyrå har det övergripande ansvaret men varje byrå ska se till att deras område bedriver verksamhet på ett hållbart sätt.

Miljöbyrån handhar frågor gällande:

  • vattenvård
  • avfallshantering/kretslopp
  • luftvård och annan miljövård
  • naturvård och utnyttjandet av naturen för rekreation
  • miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser
  • främjandet av den allmänna miljömedvetenheten

Klicka här för att komma till miljöbyråns egen hemsida.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa.

ÅMHM erbjuder dessutom veterinärvård och ett brett spektrum av laboratorietjänster. Det övergripande målet för arbetet är en god livsmiljö för alla som bor och verkar på Åland.

Klicka här för att komma till ÅMHMs egen hemsida.

 

Kontakt

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Kommuntekniker
Vakant

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Byråsekreterare
Ann-Britt Jansson
Tfn. 329 130