Gör en felanmälan.

Du kan till exempel felanmäla trasig gatubelysning, lekparker i behov av underhåll eller problem med snöröjjning. Observera att felanmälningar via formuläret eller e-post endast hanteras under kontorstid.

Ge en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på.
 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124

Bokförare
Marie-Louise Eriksson
Tfn. 329 127

Kanslist
Gunilla Eriksson
Tfn. 329 125

Löneräknare
Helena Eklund
Tfn. 329 123

Löneräknare
Gun-Britt Eriksson
Tfn. 329 121