Eldning

Öppen eld får inte hanteras så att fara eller uppenbar brandrisk uppstår. Öppen eld får inte uppgöras i skog och mark då skogsbrandvarning har utfärdats. Information om skogsbrandvarning finns i bl.a. väderleksrapporterna. Även de lokala medierna brukar som regel upplysa när skogsbrandvarning utfärdats.

Är ni ändå osäker, kontakta kommunens räddningschef. Information finns även på Alarmcentralens hemsida. Klicka här för att komma till den.

Tänk på miljön om du eldar!

Om du eldar

  • Elda endast torrt gräs, ris och annat hyggesavfall om det inte är förbjudet enligt annan lagstiftning.
  • Obehandlat virke (dvs omålat, oimpregnerat virke).
  • I övrigt är det inte tillåtet att elda avfall.

Förbered dig så att du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram en vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan du börjar elda.

Elda helst när det är vindstilla, tänk på gnistor som kan antända närliggande områden. Elda aldrig ensam och använd passliga kläder (undvik lättantändligt material)

Kontrollera, flera gånger, efter du slutat elda, att allt slocknat.

Tänk på att det är du som är ansvarig för följderna av din eldning.

Kontakt

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640