Allmänt brandskydd

Ditt ansvar

Om du upptäcker en brand, olycka eller annan nödsituation som innebär fara för någons liv, hälsa eller för miljön ska du varna dem som är i fara, vid behov kalla på hjälp och ringa nödnumret 112. Detsamma gäller om du får kännedom om att det finns en överhängande fara för brand eller allvarlig olycka.

Brandvarnaren

I din bostad ska finnas minst en brandvarnare per våning. Tänk på placeringen, i eller strax utanför sovrummet är att rekommendera och om möjligt där det är som högst till tak.

Kontrollera den med jämna mellanrum, byt batterier när så behövs.

Handbrandsläckare

Som släckredskap i lägenhet, egnahemshus eller fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med mins sex kilo pulver.

Kom ihåg att föra den på en periodbesiktning med jämna mellanrum, vartannat år för de släckare som är i inomhusmiljö. Särskilda bestämmelser kan avvika och kräva att en besiktning ska utföras oftare.

Släckningsfilt

Släckningsfilten har numera utvecklats och förekommer allt oftare i hemmiljöer. Idag finns ett stort sortiment gällande storlekar och i en välsorterad affär hittar ni med säkerhet en av passande storlek också för ert ändamål.

 

Kontakt

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640