Allmänt nödnummer 112

När du ringer nödnummer 112 kommer du till alarmcentralen, som i sin tur larmar lämpligaste räddningsresursen. Alarmcentralen är en enhet under Ålands landskapsregerings kansliavdelning. Vid alarmcentralen arbetar en alarmmästare och sex alarmoperatörer. Klicka här för att komma till alarmcentralens egen hemsida.

Alarmcentralens uppgifter

  • Under alla dygnets tider ta emot nödanmälningar och på basen av dem bedömma hjälpbehovet och alarmera ut erfordeliga räddningsresurser.
  • På fastställt sätt alarmera den närmast olycksplatsen, eller i övrigt lämpligaste, räddningsresursen samt att upprätthålla behövliga förbindelser mellan myndigheter, organisationer och andra.
  • Förmedla inkommande beställningar av sjuktransporter.
  • Förena nödsamtal avsedda för andra myndigheter och inrättningar till deras vederbörande jourställen.
  • Bevaka trygghetstelefoner, brand- och andra alarmanläggningar som är anknutna till alarmcentralen och verkställa erfordeliga alarm och anmälningar.
  • Upprätthålla beredskap för att vid behov fungera som signal- och ledningscentral för brand och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningstjänsten i övrigt.
  • Förmedla information om räddningstjänst- och säkerhetsfrågor mellan myndigheter, inrättningar och andra samt tillse att befolkningen varnas för olyckor eller andra farosituationer.
  • Hålla uppgifter om ledningsarrangemang och om de resurser som står till förfogande aktuella.
  • Samla statistiska uppgifter om nödmeddelanden, olyckor och räddningsverksamhet och vid behov förmedla dem till räddningsmyndigheterna.

 

Kontakt

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn. 329 175
Fax 329 112
Mob 040 8281 640