Snabba fakta om Jomala

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är Ålands officiella statistikmyndighet. Klicka här för att komma till deras hemsida, här hittar du Åland i siffror!

Yta

Jomala är till landytan Ålands näst största kommun med en areal på 142 km² (hela Åland 13 324 km²). Kommunens vattenareal är 588,9 km² (hela Åland 11 771 km²).

Befolkning

Kommunen har de senaste åren haft en snabb befolkningsökning. Idag (31.12.2014) är invånarantalet 4 560 invånare (hela Åland 28 916). Jomalas befolkning är fördelad på 32 byar.

Stora arbetsplatser

Jomala kommun har en personalstyrka om 185 tillsvidareanställda (31.12.2013). Andra stora arbetsgivare i kommunen är t.ex. Posten Åland Ab, PAF, Medimar, De Gamlas Hem och Södra Ålands Högstadiedistrikt. Av kommunens 2 072 sysselsatta invånare arbetar 679 i kommunen och 1 393 pendlar dagligen till andra kommuner för arbete. Från andra kommuner pendlar dagligen 1 251 personer för att arbete i Jomala (31.12.2010).

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige antog gällande kommunvapen 1947. Kommunvapnet föreställer Sankt Olof med ett riksäpple och stridsyxa sittande på en tron av guld.

Skatt

Kommunens skattesats är 17 %.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är stabil. Soliditeten, det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, uppgick 2013 till 77 % (2012 70 %). Lån per invånare uppgick per den sista december 2013 till 0 euro/invånare (2012 195 euro/invånare).

Kontaktuppgifter

Jomala kommunkansli
PB 2, AX-22 151 Jomala 
Tel.: +358 18 32 910 (växel)
Fax: +358 18 32 9115 

Besöksadress 

Godbyvägen 448
Prestgårdenby, Jomala

FO-nummer

0205023-9

Tullgränsnummer

0596-7

Öppettider

måndag till fredag kl. 9.00-15.00 

Webbplats

www.jomala.ax

E-post

info@jomala.ax
fornamn.efternamn@jomala.ax