Blanketter

Vissa av våra blanketter har elektroniskt ifyllbara fält. För att fylla i fälten direkt på datorn behöver du en PDF-läsare, t.ex Adobe Reader.

För att öppna de blanketter som är i Word-format behöver du ett program som kan läsa Word-filer, t.ex. OpenOffice.

Barn och skola

Ansökan om barnomsorg

Ansökan om fritidshemsplats

Ansökan om hemvårdsstöd från och med 1.1.2016

Ansökan om ledighet Södersunda skola

Ansökan om ledighet Vikingaåsens skola

Blankett inkomstutredning för fastställande av barnomsorgsavgift

Omsorg

Ansökan om bostad Rönngården

Ansökan om grundläggande utkomststöd, första gången 

Ansökan om fortsatt grundläggande utkomststöd

Ansökan om kompletterande utkomsstöd

Ansökan om färdtjänst handikappservicelagen

Ansökan om färdtjänst socialvårdsförordningen 

Ansökan om handikappservice

Ansökan om personlig assistans

Ansökan DUV

Ansökan om närståendevårdsstöd från 18 år

Ansökan om närståendevårdsstöd under 18 år

Blankett underlag för närståendestödsarvode

Blankett för lämnande av uppgifter för beräkning av underhållsförmåga

Blankett för uppgift om beräkning av barnets behov av underhåll

Kommunens normer vid ansökan om utkomststöd

Bygga och bo

Vilka handlingar behövs för mitt bygglov?

Ansökan om bygglov och bygganmälan

Rivningsanmälan

Ansökan om ansvarig arbetsledare

RH1 Byggprojektanmälan

RH2 Bostadslägenheter

Ansökan om anslutning till VA-verket

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

Allmänna anslutningsbestämmelser till vatten och avlopp

Principer för utvidgning av vatten- och avloppsverkens verksamhetsområde

ABC för planering av avloppsanläggningar 

Blankett för byggnadsbeskrivning

Ansökan om bostad

Bibliotek och kultur

Ansökan kulturbidrag sammanslutningar

Ansökan kulturbidrag projektbidrag

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147