Bokgåva

Genom läsning lär sig barn inte bara språk, utan får tillgång till hela världen genom berättelserna. De socialiseras, lär sig moral, förstår hur de förväntas agera och reagera, lär sig människans historia och vidgar sin horisont.

Bok till alla nyfödda och adopterade barn

Jomala kommun vill understöda barnens insteg i bokens värld, och ger en bokgåva till alla nyfödda och adopterade i Jomala kommun. Välkommen in till Jomala bibliotek och hämta en bok åt ditt barn. Du kan välja mellan "Barnets första bok", "Barnens ramsbok" och "De små barnens bok".

Vi hoppas ni får många fina stunder med gåvoboken!

Kontakt

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742

Biblioteksbiträde
John Knight
Tfn. 31 725

Biblioteksbiträde
Annika Elfsberg
Tfn. 31 725

Skolbiblioteksbiträde
Malin Ölund
Tfn. 31 725

Assistent
Matilda Nordberg
Tfn. 31 742

Kommunbiblioteket
Skolvägen 3
22 150 JOMALA
Tfn. 31 725
E-post: jomalabibliotek@jomala.ax