Barnens litteraturdagar och ungdomens litteraturdagar och efterföljande författarprojekt


Barnens litteraturdagar (BLD) var ett läsprojekt för eleverna i Ålands grundskolor. Författare från hela Norden bjöds in för att hålla lektioner i skolorna. Innan de kom till Åland hade eleverna bekantat sig med deras böcker genom att läsa dem själva eller genom högläsning i klass eller bibliotek.

Övriga program under BLD var bl.a. vimmelfest för eleverna i åk 5, Mingelfest för åk 9, workshops för åk 8 och föreläsningar för både lärare, bibliotekspersonal och föräldrar.

BLD 2011 var det sista författarprojektet i Ålands biblioteksförenings regi. Hösten 2012 beslöts att föreningen skulle läggas ner på grund av att ingen ville efterträda den sista ordföranden Gunilla Jansson på posten.

Aktuellt om författarbesök i Jomala

 

Den 21 oktober 2015 kommer två författare att besöka åk 3 och 4 i Vikingaåsens skola och Södersunda skola under en dag. Författarna heter Petrus Dahlin och Esbjörn Jorsäter.

Den 7.10.2014 var det författarbesök i Jomalas grundskolor; Vikingaåsens skola och Södersunda skola. De svenska författarna Arne Norlin och Lena Ollmark höll lektioner för åk 3 och 4. Kontakta Jomala bibliotek om du vill veta mera om författarbesöket.

Hösten 2012 genomfördes författarbesök i Södra Ålands grundskolor 16-17 oktober. Författarna Ingelin Angerborn och Thomas Halling besökte eleverna i åk 3 och 4 i Eckerö, Hammarlands, Jomala, Lemlands och Lumparlands skolor under två dagar. Arrangerade gjorde skolor och bibliotek i distriktet tillsammans.

Författarbesöket var mycket lyckat och kom att följas av ett likadant under oktober 2013;
8-9 oktober besökte Mats Wänblad och Eva Susso åk 3 och 4 i skolorna i Södra Ålands högstadiedistrikt. 

 

Kontakt

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742

Biblioteksbiträde
John Knight
Tfn. 31 725

Biblioteksbiträde
Annika Elfsberg
Tfn. 31 725

Skolbiblioteksbiträde
Malin Ölund
Tfn. 31 725

Kommunbiblioteket
Skolvägen 3
22 150 JOMALA
Tfn. 31 725
E-post: jomalabibliotek@jomala.ax