Kommunens lekparker

Kommunen har verksamhet vid två lekparker, Gottby lekpark och Kyrkoby lekpark.

Riktlinjer för kommunens lekparkverksamhet

Gottby lekpark

Gottby lekpark är belägen invid Gottby daghem i Gottby. Lekparken består av en utelekgrupp med max 25 barn, 2-4 åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

Kyrkoby lekpark

Kyrkoby lekpark är belägen i Prästgården by invid församlingshemmet. Lekparken består av en utelekgrupp med max 25 barn, 2-4 åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

Avgift

I menyraden till vänster hittar du länk till aktuell lekparksavgift.

Kontakt

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Gottby lekpark
Föreståndare Susanne Söderman 
Södersundavägen 765
22 130 GOTTBY
Mob 040 7468 269

Kyrkoby lekpark
Föreståndare Camilla Sjövall

Prästgårdenby
AX-22150 JOMALA
Mob 0457 5958 303