Vikingaåsens skola

 

Landsbygdens största skola är belägen i kommunens centrum i Prästgården by, högt uppe på historisk mark, invid kyrkan och vikingagravfälten.
Det 30-åriga skolhuset återinvigdes efter omfattande renovering 1998-1999.

Vikingaåsens skola huserar i dagsläget 210 elever fördelade på 13 klasser. Lärare och övrig personal uppgår sammanlagt till 33 anställda. Skolan har en egen hemsida som du kommer till om du klickar här.

Speciellt för skolan är det elevutbyte som snart pågått i tjugofem år med Östra Åby Friskola i Danmark. Framfötterna har ofta visats i idrottssammanhang och sedan flera år har det överlag satsats extra tid på friskvård. Vid sidan av den naturliga prioriteringen på basfärdigheter erbjuder skolan ovanligt fina förutsättningar för trä- och textilslöjd. Upprätthållandet av en datasal har smidigt gett samtliga barn möjligheter att öva sig i grundläggande datafärdigheter.

För att nå de mål som samhället kräver arbetar skolan för att samtliga elever ska:

  • lyckas och känna sig värdefulla
  • ha lust att lära
  • känna trivsel och trygghet
  • utveckla kreativitet och sociala färdigheter
  • ta ansvar