Österkulla daghem

 

Österkulla daghem ligger i Kalmarnäs och har tre kombinerade hel- och halvdagsavdelningar med vardera 21 platser för 3-6 åringar, en heldagsavdelning med 14 platser för 1-3 åringar och en heldagsavdelning med fyra platser för 1-3 åringar.

Arbetsplan

Klicka här för att öppna daghemmets arbetsplan.

Kontakt

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Österkulla daghem
Föreståndare Ann Gruner-Jansson 
Tfn: +358 (0) 18 50460
Adress: Österkullagatan 1
E-post: osterkulla@jomala.ax
Direktnummer till avdelningarna:
Blåkulla 50461
Lilkulla 50463
Grönkulla 50464
Gulkulla 50465