Barn och skola

 

I Jomala kommun finns två skolor med årskurserna 1-6, Södersunda skola i kommunens västra distrikt och Vikingaåsens skola i kommunens östra distrikt. Intill Vikingaåsens skola ligger Kyrkby högstadium som Jomala har gemensamt med fyra andra kommuner på södra Åland. Jomala kommun har även ett samarbetsavtal med Mariehamns stad som medför att barn från främst Solberget och Kalmarnäs går i Strandnäs skola.

I Jomala kommun finns också en skola som drivs av Waldorf Åland r.f. som är utanför kommunens regi, se mer på http://waldorf.ax/

Kommunen har fem daghem och ett gruppfamiljedaghem jämnt spridda över kommunen från Gottby daghem i väster till Österkulla daghem i söder.

Jomala kommun kan även erbjuda barnomsorg inom familjedagvård där små barngrupper tas om hand av en familjedagvårdare i dennes eget hem.

Kontakt

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Specialbarnträdgårdslärare
Carita Rönning
Tfn. 329 139

Skoldirektör
Mathias Eriksson
Tfn. 328 717

Vikingaåsens skola
Skolföreståndare
Bernt Isaksson
Tfn. 32 970

Södersunda skola
Skolföreståndare
Marika Kevin
Tfn. 32 471