Bild på prästkrage

Omsorg - ett stöd i olika livssituationer

Omsorg är ett vitt begrepp, men för kommunens del innebär det ge ett formellt stöd när de egna resurserna inte räcker till. I menyn hittar du flera rubriker under vilka du kan få svar på en del frågor som du kanske har om den omsorg som kommunen erbjuder.

Ta kontakt med socialkansliet om du vill boka tid för att diskutera. Kontaktuppgifter hittar du under respektive ormåde i menyraden.

Nyheter inom Omsorg

19.12.2017 - Underhållsbidrag indexjusteras

Underhållsbidrag för barn justeras upp med 0,57 % fr.o.m. 1.1.2018. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m...
Läs mer om Underhållsbidrag indexjusteras ›

6.3.2017 - Ersättning för kostnader som stödjer frontveteranernas förmåga att klara sig självständigt i det egna hemmet

Bästa frontveteraner Statskontoret i Finland har år 2017 beviljat Jomala kommun ett anslag om dryga 13 000 euro som ersättning för kostnader till tjänster som stödjer frontveteranernas förmåga att...
Läs mer om Ersättning för kostnader som stödjer frontveteranernas förmåga att klara sig självständigt i det egna hemmet ›

16.12.2016 - Underhållsbidragen indexjusteras

Underhållsbidrag för barn justeras upp med 0,47 % fr.o.m. 1.1.2017. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m...
Läs mer om Underhållsbidragen indexjusteras ›
Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 8.12.2017