Samråd - delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 i Prestgården by

Ett förslag till delgeneralplaneändring har arbetats fram för fastigheten Kyrkoby XXI:2 Rnr 9:37 i Prestgården by.

Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 paragrafen plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) torsdagen den 19 april 2018 kl. 18:30 vid kommunkansliet i Jomala. Planförslaget finns att ta del av via bilagorna i högermenyn.

Skriftliga synpunkter i anslutning till samrådet kan inlämnas till kommunkansliet i Jomala kommun fram till och med den 7 maj 2018.

Jomala den 5 april 2018
På tjänstens vägnar:
Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 23.4.2018
Uppdaterad 23.4.2018