Regler för beviljande av bidrag till busskur

Kommunstyrelsen beslöt den 6 november 2017 att anta nya regler för beviljande av bidrag till busskur. Det finns alltså möjlighet för kommuninvånare att få ett bidrag för att bygga busskurer på exempelvis platser som skolskjutsar stannar. Läs mer om reglerna för bidraget i bilagan som du hittar i menyraden. 

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 29.1.2018