Kommunfullmäktiges föredragningslista 17.4.2018

Kommunfullmäktige i Jomala sammanträder tisdagen den 17 april 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandlinga av följande ärenden:

22 §                    Sammanträdets konstituerande.

23 §                    Anmälningsärenden

24 §                    Vägplan, GC-väg Oceangränd - Målar Gabriels väg

25 §                    Sammanträdets avslutande

 

Jomala den 10 april 2018

Kommunfullmäktiges ordförande                            Mika Nordberg

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 19 april 2018.

På tjänstens vägnar:                                                  John Eriksson, kommundirektör

Publicerad 11.4.2018
Uppdaterad 11.4.2018