Kommunfullmäktiges föredragningslista 16.1.2018

Kommunfullmäktige sammanträder 16.1.2018 kl. 19.00 i kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

1 §  Sammanträdets konstituerande

2 §  Anmälningsärenden

3 §  Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2018

4 §  Val av kommunstyrelse för 2018-2019

5 §  Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018, utreda möjligheterna till att i samarbete med övriga aktuella kommuner ta emot flyktingar 2018

6 §  Intern kontroll, revidering

7 §  Sammanträdets avslutande

 

Jomala den 10 januari 2018

Kommunfullmäktiges ordförande                         Mika Nordberg

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 18 januari 2018.

På tjänstens vägnar:                                                 John Eriksson, kommundirektör

Publicerad 10.1.2018
Uppdaterad 10.1.2018