Biblioteks- och kulturchef

Jomala kommun lediganslår en tjänst som

BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEF

Tjänsten utgör en ordinarie heltidstjänst med tillträde den 1 augusti 2018. Vår nuvarande biblioteks- och kulturchef går i pension 1.12.2018 och avsikten är att den som tillträder som ny biblioteks- och kulturchef går parallellt från 1.8.2018.

Tjänsten som biblioteks- och kulturchef är en tjänst i ledande och självständig ställning som är direkt underställd kommunstyrelsen. Biblioteks- och kulturchefen verkar som förvaltningschef för kommunens biblioteks- och kulturförvaltning och ska däribland leda förvaltningen samt övervaka att dess verksamhet bedrivs ekonomiskt och effektivt.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen och minst 20 veckors studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom Jomala bibliotek håller på att byta klassificeringssystem till Dewey, är det en merit att ha arbetat med Dewey tidigare och att vara insatt i katalogisering. Lön utgår enligt 02KIR022 i allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal. Egen bil och körkort förutsätts för tjänsten. Separat körersättning utgår. En prövotid om 6 månader kommer att tillämpas.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. beredning och föredragning av ärenden inom biblioteks- och kulturförvaltningen som behandlas i kommunstyrelsen, att ansvara för kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, besluta om kulturbidrag, leda underställd personal samt handha personalplanering. Ansvar för kommunens infoblad ingår i tjänsten samt att informera om verksamheten på olika plattformar. I verksamheten ingår samarbete med skolor, daghem och äldreomsorgen samt övriga bibliotek på Åland.

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 6 april 2018 kl. 15.00 under adress: Jomala kommun, PB 2, AX-22151 Jomala eller per e-post: info@jomala.ax. Om du lämnar din ansökan per e-post ser vi gärna att du anger ”Biblioteks- och kulturchef” i ämnesraden.

För mer information kontakta kommundirektör John Eriksson på tfn (0)18 329 126 eller e-post john.eriksson@jomala.ax alternativt biblioteks- och kulturchef Gunilla Jansson på tfn (0)18 31742 eller e-post gunilla.jansson@jomala.ax.

 

Jomala den 13 mars 2018
Kommunstyrelsen i Jomala

Publicerad 13.3.2018
Uppdaterad 13.3.2018