Antagen detaljplan för del av kvarter 4245 och 4246 i Sviby by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 14 maj 2018 att anta detaljplaneändring för kvarteren 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by jämte beskrivning av den 4 februari 2018 (reviderad 16.3.2018 i enlighet med KST § 44/6.3.2018).

Detaljplanen finns att ta del av som bilagor i högermenyn.

 

Jomala den 15 maj 2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör                                                John Eriksson

Publicerad 16.5.2018
Uppdaterad 22.5.2018