Allmänt påseende - vägplan för GC-väg längs Klockargatan

Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att ställa ut vägplan för byggande av gång- och cykelväg längs del av Klockargatan i Jomala kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:57) om allmänna vägar. 

Vägplanen finns utställd hos Ålands landskapsregering och Jomala kommun från den 4 april 2018. Handlingarna finns även att ta del av på kommunens hemsida. Se bilagorna i högermenyn.  

Påpekanden gentemot förslaget till vägplan kan före 25.4.2018 inlämnas till Jomala kommun.

 

Jomala den 4 april 2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 4.4.2018
Uppdaterad 4.4.2018