Allmänt påseende - gaturitning för GC-led för Solberget i Vester- och Österkalmare by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 6 mars 2018 att godkänna gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade 22.2.2018 för den GC-led som finns angiven i den fastställda detaljplanen för Solberget i Vester- och Österkalmare by och beslöt vidare att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar.

Förslaget finns framlagt till allmänt påseende i kommunkansliet i Jomala under tiden 19 mars 2018 – 2 april 2018. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på vår hemsida, se bilaga i högermenyn.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas till kommunstyrelsen under samma tid, det vill säga senast den 2 april 2018 kl. 15.00.

 

Jomala den 9 mars 2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör                                                John Eriksson

Publicerad 9.3.2018
Uppdaterad 9.3.2018