Allmänt påseende - gaturitning för del av Brinkvägen till tomt 2 i kvarter 4053 och tomt 5 i kvarter 4054 i Dalkarby by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 6 mars 2018 att godkänna gaturitningarna och kommunalteknik uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade 27.12.2017 för del av Brinkvägen till tomt 2 i kvarter 4053 och tomt 5 i kvarter 4054 som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4053 och 4054 i Dalkarby och beslöt att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar.

Förslaget finns framlagt till allmänt påseende i kommunkansliet i Jomala under tiden 19 mars 2018 – 2 april 2018. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på vår hemsida, se bilaga i högermenyn.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas till kommunstyrelsen under samma tid, det vill säga senast den 2 april 2018 kl. 15.00.

 

Jomala den 9 mars 2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör                                                John Eriksson

Publicerad 9.3.2018
Uppdaterad 9.3.2018