Informations- och diskussionstillfälle om verkställigheten av GC-led på Solberget

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 14 maj 2018 att bjuda in till ett informations- och diskussionstillfälle för boende och andra intressenter för att diskutera praktiska frågor i samband med verkställigheten av GC-leden på Solberget detaljplaneområde, såsom placeringen av belysningsarmaturer, skyltning vid Igelkottsvägen samt eventuella ”grindar” vid korsningsområdet Igelkottsvägen med flera praktiska frågor.

Informations- och diskussionstillfället hålls måndagen den 28 maj 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet i Jomala.

Välkommen!

Plats: 

Kommunkansliet i Jomala
28.5.2018 19:00
Publicerad 16.5.2018
Uppdaterad 16.5.2018